Krajowy Zjazd Lekarzy po obradach

Sobota 22 marca 2014 08:57

W dniach 20- 22 marca 2014 r. w Warszawie obradował XXXVI Krajowy Zjazd Lekarzy. Jego głównym zadaniem było przede wszystkim wybranie nowych władz samorządu lekarskiego na VII kadencję.
Prezesem został ponownie  Maciej Hamankiewicz ze Śląskiej Izby Lekarskiej, który pokonał Jolantę Orłowską - Heitzman z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Grzegorz Wrona z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który w pierwszej turze otrzymał 227 głosów i pokonał: Artura Hartwicha z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Stefana Kopocza ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Marka Rybkiewicza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

W skład Naczelnej Rady Lekarskiej z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej weszli: Andrzej Baszkowski, Andrzej Cisło, Stefan Sobczyński. Członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej jest również Prezes WIL Krzysztof Kordel.

Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali: Maciej Cymerys, Anna Serafinowska- Kiełczewska

W skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej wszedł Krzysztof Tuszyński, a członkami Krajowej Komisji Wyborczej zostali wybrani: Karina Buxakowska, Stefan Sobczyński, Krzysztof Tuszyński.

Szczegółowe wyniki: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wyniki-wyborow-xii-krajowego-zjazdu-lekarzy

Uchwały podjęte podczas obrad: 
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/uchwaly-podjete-podczas-xii-kzl

Stanowiska podjęte podczas obrad: 
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-podjete-podczas-xii-krajowego-zjazdu-lekarzy

Apele podjęte podczas obrad: 
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/apele-podjete-podczas-xii-krajowego-zjazdu-lekarzy

Jednocześnie informujemy, że członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Stefan Sobczyński został uhonorowany odznaczeniem "Meritus Pro Medicis". Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego. Wnioski o nadanie odznaczeń mogą składać członkowie i organy izb lekarskich.