mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Czwartek 18 grudnia 2014 14:12

 

Informujemy, iż od 19.12.2014 r. do 06.01.2015 r. biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej będzie otwarte w godzinach 8:00-16:00.


W Wigilię Bożego Narodzenia biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej będzie zamknięte.

Poniedziałek 15 grudnia 2014 13:27
Poniedziałek 15 grudnia 2014 08:44

W związku ze zintensyfikowanym działaniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, polegającym na nakładaniu na świadczeniodawców kar umownych z tytułu uchybienia obowiązkowi w zakresie sprawozdawania informacji o liczbie pacjentów oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia, łącznej liczbie osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach, Wielkopolska Izba Lekarska przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

W kierowanych do świadczeniodawców pismach stanowiących wezwanie do zapłaty, jako jedną z podstaw prawnych WOW NFZ powołuje § 29 ust. 2 i 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484). Powyższe przepisy stanowią kolejno, iż:

 

2. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w umowie oraz rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości.

 

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu określa każdorazowo, w wezwaniu do zapłaty, wysokość kary umownej oraz termin zapłaty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wezwania. W przypadku gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty przypadnie wcześniej niż termin dokonania kolejnej płatności przez Fundusz, świadczeniodawca jest zobowiązany do dokonania zlecenia przelewu w dniu dokonania płatności przez Fundusz.

Czytaj więcej...

Środa 10 grudnia 2014 15:22

Wielkopolska Izba Lekarska informuje o szkoleniu "Rola lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej we wczesnej diagnostyce cukrzycy typu II",
które jest realizowane w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 18 00 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy
ul. Nowowiejskiego 49 i potrwa 45 minut.

Uczestnicy mogą otrzymać nawet 5 punktów edukacyjnych. Dodatkowe informacje tutaj.

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o kontakt:
- 61 852 58 60 w. 120 lub 122,
- 601 799 706,
- ksztalcenie@wil.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Środa 10 grudnia 2014 12:51


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna