mt_ignore

Informujemy, że w okresie 30 czerwca 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r. biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu będzie czynne w godz. 8 00 - 16 00.

Informacja o pracy delegatur" (tutaj)

Czwartek 24 lipca 2014 16:43

Czwartek 24 lipca 2014 12:26

Organizator:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w CZĘSTOCHOWIE

ul. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, Poland

Komisarz wystawy: dr n. med. Krzysztof Muskalski – artysta fotografik

 

Patronat Honorowy:

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

 

Patronat:

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej

 

Patronat medialny:

National Geographic Polska

 

Do udziału w konkursie zapraszamy lekarzy i studentów medycyny z kraju i zagranicy.

Tematyka dla lekarzy:

  • TW) TEMAT WOLNY (kolor lub czarno-biały)
  • OL) OBLICZA LUDZI (kolor lub czarno-biały)

 Tematyka dla studentów medycyny:

  • TWS) TEMAT WOLNY (kolor lub czarno-biały)

Nagrody: Grand Prix , Złote, Srebrne, Brązowe Medale Fotoklubu RP i PhotoArtMedica oraz nagrody rzeczowe m.in. aparaty fotograficzne Fuji

Przewodniczący Jury: Mieczysław Cybulski AFRP, AFIAP , zdfp, hon. GFA, WTF, LTF, TFiO – Prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP

 

Rejestracja i zgłaszanie prac: www.photoartmedica.pl

Termin nadsyłania prac: 17 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie wyników i wernisaż: 6 września 2014 r.

Miejsce wystawy: Muzeum Częstochowskie – Ratusz- Sala Reprezentacyjna

Czwartek 24 lipca 2014 12:25

Do Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Lekarskich:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 24-26 października 2014 roku odbędzie się tradycyjna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów, Rytro-Jesień 2014.

Wstępny program

Warunki uczestnictwa

Karta uczestnictwa

 

Czwartek 24 lipca 2014 12:20

Szanowni Państwo,

Na świecie brakuje 7,2 miliona pracowników medycznych. Uniemożliwia to stabilny rozwój systemów opieki zdrowotnej. Europa, w tym Polska są częścią tego problemu. Przyczyn jest wiele, począwszy od złego planowania zasobów, przez nieodpowiednie warunki finansowe, skomplikowany system po migracje. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania razem z 8 innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi realizuje program Health Workers for All and All for Health Workers. Nasze zadanie to przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania osób politycznie decyzyjnych problemem globalnych i lokalnych niedoborów kadr medycznych. Z naszymi Parnterami stworzyliśmy Wezwanie do działania, które przy odpowiednim poparciu na poziomie narodowym zostanie przedstawione nowo wybranym Członkom Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Zapraszam do zapoznania się z notką prasową,  a potem gorąco zachęcam do poparcia apelu na stronie inernetowej Projektu.

Z wyrazami szacunku,

--

lek. Szymon Nowak

Członek Zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań

National Focal Point Projektu HW4ALL

 

Wtorek 22 lipca 2014 15:30

Wszystkich lekarzy w wieku do 35 roku życia i w trakcie stażu lub specjalizacji zapraszamy na szkolenia p.t „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.”

Szkolenia mają charakter warsztatów, odbywają się w małych grupach i dotyczą umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz innych kompetencji stanowiących niezbędny element profesjonalizmu lekarskiego, a także aspektów prawnych.

Szkolenie zaplanowane jest w terminie 28.07.2014 - 02.08.2014 i odbywać się będzie w Hotelu 500 w Zegrzu Południowym tuż nad samym Zalewem Zegrzyńskim. 
Jest to największy i najatrakcyjniejszy akwen w okolicy Warszawy. Na terenie Hotelu znajduje się bezpłatny dostęp do WI-FI.

Dla uczestników zapewniamy noclegi, wyżywienie i bezpłatny parking na terenie Ośrodka.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji na stronie:

www.mlodylekarz.org

Informacji udziela też Biuro Projektu:

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110,00-764 Warszawa
tel. 22/558 80 47, fax. 22/559 13 13

e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org

Zakres szkoleń obejmuje 4 dni z komunikacji i współpracy z pacjentem oraz 2 dni w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

W zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem zaplanowano: efektywną komunikację z pacjentem, sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sposoby radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, sposoby radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

W zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia omawiane są: formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza i lekarza dentysty, zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, zasady wystawiania recept na leki refundowane, organizacja pracy i zarządzania zespołem, marketing usług lekarskich, zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Każdy uczestnik posiada możliwość dodatkowych bezpłatnych konsultacji z ekspertami. Ich nazwiska oraz adresy e-mailowe znajdują się na stronie: 

http://www.mlodylekarz.org/workflow/site.php?mode=art_view&id=52-bezplatne-konsultacje-z-ekspertem

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia nr POKL.02.03.03-00-007/12-00.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(oprac. K.S.)


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna