mt_ignore

Pismo Skarbnika w sprawie składek od 01 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że Naczelna Rada Lekarska ostatecznie uchwaliła wysokość składki na poziomie 60 zł/mies. od 01.01.2015 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę dyspozycji bankowych aby uniknąć tworzenia się zaległości.

Jerzy Skrobisz

Skarbnik WIL

Szczegółowe informacje o zasadach naliczania składek i jej wysokości  (tutaj)

 

 

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

 

Poniedziałek 26 stycznia 2015 08:51

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 stycznia 2015 r. przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 rok, opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wzrasta do kwoty 80 zł, natomiast wpis zmian w rejestrze do 40 zł.

Czwartek 22 stycznia 2015 10:52
Środa 21 stycznia 2015 15:12
Poniedziałek 19 stycznia 2015 12:04

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza na szkolenie 

Trudne sytuacje interpersonalne w pracy lekarza”,

które odbędzie się w dniu 7 lutego  2015 r. w godz. 9 00 – 14 00

w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy al. Niepodległości 37

Wykład poprowadzą: dr Nadia Bryl oraz mgr Dominik Szkutnik

Program:

1. Komunikacja i relacja z pacjentem w trudnych sytuacjach. Kryzys psychologiczny związany z diagnozą choroby, zaostrzeniem objawów, powikłaniami w leczeniu.

2. Konflikty w pracy lekarza. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w relacji lekarz-pacjent.

 


Lekarzom przysługują 4 punkty edukacyjne

 

Kaucja za udział w kursie: 50 zł (zwrot po uczestnictwie w kursie)

Zapisy:

tel. 61 852 58 60 wewn.220

kom: 601 799 706

e-mail: ksztalcenie@wil.org.pl

Poniedziałek 19 stycznia 2015 10:19


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna