mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

 • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
 • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
 • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Czwartek 23 października 2014 08:54

Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas  fiskalnych), które to rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2015-2016 r.

 

W przygotowanym projekcie utrzymano na dotychczasowym poziomie limit kwotowy, którego przekroczenie powoduje konieczność zainstalowania kasy fiskalnej (20.000 zł), jednakże ograniczono grupę podmiotów, które mogą z tego zwolnienia korzystać. Możliwości korzystania z tego zwolnienia pozbawiono jednak m. in. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Powyższe oznacza, że zarówno lekarze jak i lekarze dentyści prowadzący praktyki indywidualne i grupowe będą zobowiązani do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych bez względu na wielkość tej sprzedaży. Nie ulega natomiast zmianie sytuacja lekarzy kontraktowych świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych – o ile nie przyjmują dodatkowo pacjentów w ramach własnych gabinetów nie będą zobowiązani do zakupienia kas fiskalnych. Dotyczy to również lekarzy przyjmujących w gabinetach wyłącznie pacjentów ubezpieczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

W przypadku lekarzy, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia. Przypomnijmy, iż obecnie zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót w wysokości 20.000 zł.  W ramach tego obrotu uwzględnia się tylko przychody z usług świadczonych na rzecz pacjentów indywidualnych (bez świadczeń w ramach NFZ).

W przypadku lekarzy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.

 

Projekt nowego rozporządzenia jest aktualnie na etapie konsultacji, uzgodnień i opiniowania. Należy się spodziewać podpisania i wydania tego rozporządzenia w listopadzie 2014 r.

Poniedziałek 20 października 2014 12:45

Koleżanki /Koledzy
Lekarze dentyści
Delegatury Kaliskiej, Ostrowsko-Krotoszyńskiej            
i Konińskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


Delegatura Kaliska  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wraz z Delegaturą Ostrowsko-Krotoszyńską i Delegaturą Konińską oraz firmą Multidental-Med, Marrodent i W&H Poland zaprasza lekarzy dentystów na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu 08 listopada 2013 r. o godz. 10.00. w Zawidowicach – Hotel Karczma Stara Stajnia.

Program zebrania :

 1. „Wykłady koronowo-korzeniowe. Kiedy możemy liczyć na sukces i jak postępować w praktyce aby zapewnić maksymalną skuteczność”- lek. stom. Wiesław Kieroński. 
 2. „Zasady pracy narzędziami obrotowymi, czyli jak bezpiecznie i skutecznie opracować kanał korzeniowy.” - lek. stom. Wiesław Kieroński.
 3. Postęp technologiczny producentów sprzętu stomatologicznego - zadowolenie pacjenta, komfort lekarza – Sebastian Matura W&H Poland.

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł – płatność na miejscu. Prosimy o zabranie pieczątki gabinetowej z numerem NIP.


Z poważaniem:  


Wiceprzewodniczący Komisji Stomatologicznej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu
lek. stom. Jacek Zabielski  
  

Poniedziałek 20 października 2014 12:13

Zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym poświęconym "Zabezpieczeniu prawnemu działalności lekarza i lekarza dentysty". Szkolenie odbędzie się w dniu 19.11.2014 r. w godz. 18 00 -20 00 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy al. Niepodległości 37.

Tematyka:

 • Jak zabezpieczyć firmę na okoliczność śmierci lekarza lub jego wspólnika,
 • Zagadnienia związane z dziedziczeniem, w tym dziedziczenie długów,
 • Przekształcenia prawne spółki po śmierci wspólnika,
 • Zagadnienia związane z przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego lub inną spółkę,
 • Dobór formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Łągiewka - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. oraz Jolanta Węcławiak - specjalista ds. finansowych i ubezpieczeniowych.

Spotkanie jest bezpłatne.

Zapisy:
Marek Saj 783 993 939 lub admin@wil.org.pl

Czwartek 16 października 2014 11:23

Informujemy, że w dniu 27 października 2014 r. od godz. 13 00 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy al. Niepodległości 37 odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji Etyki Lekarskiej, na którym prelekcję dotyczącą leczenia bólu wygłosi prof. dr hab. Jacek Łuczak.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału.

 

Andrzej Baszkowski
Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej

Środa 15 października 2014 12:11

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 października 2014 r. odszedł w wieku 93 lat dr med. Zbigniew Kledecki. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, wieloletni ordynator Oddziału Kardiologicznego WSZ w Kaliszu. Poseł SD VII i VIII Kadencji na Sejm. Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, długoletni prezes i członek Honorowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Uhonorowany najwyższym odznaczeniem lekarskim Gloria Medicinae. 


Msza św. żałobna odbędzie się w czwartek 16 października 2014 r. o godz. 13.15 w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna