mt_ignore

Wtorek 16 września 2014 15:23

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję kursów szkoleniowych z języków obcych dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją.

Szczegóły (tutaj)

Wtorek 16 września 2014 10:21

Hospicjum Królowej Apostołów oraz WSB im. bp Jana Chrapka w Radomiu

zapraszają

lekarzy, pielęgniarki, psychologów, psychoonkologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów,

duszpasterzy, studentów, alumnów wsd, uczniów szkół średnich oraz zainteresowanych posługą chorym w hospicjach

na

VII Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego

pod hasłem

WIARA A JAKOŚĆ POSŁUGI

 

PLAKAT

KONFERENCJA
 

Wtorek 16 września 2014 10:09

W dniu 9 października br. w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym w Poznaniu odbędą się "Akademickie Dni Onkologiczne z sesją specjalną Październik miesiącem profilaktyki raka piersi". Organizatorem konferencji jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Udział w niej jest bezpłatny, rejestracja na konferencję odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Szpitala-www.skpp.edu.pl.

Konferencja Onkologiczna

Poniedziałek 15 września 2014 15:36

 

Poniżej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.

Pismo

Projekt

Poniedziałek 15 września 2014 08:08

 

W związku ze napływającymi od lekarzy sygnałami dotyczącymi rzekomo obowiązkowych kursów z zakresu „ergonomii szkodliwych czynników pracy”, które oferowane były członkom Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, należy wskazać, że w ostatnim czasie nie zostało wydane żadne nowe rozporządzenie ani też inny akt prawny dotyczący obowiązkowych kursów dla pracodawców w tym zakresie.


Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), natomiast za  działalność szkoleniową w tym zakresie odpowiedzialni są pracodawcy, którzy zapewniają pracownikom odbycie szkolenia odpowiedniego dla wykonywanej przez nich pracy. Szkolenia organizowane i prowadzone są przez pracodawców lub przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku otrzymywania ofert zawarcia umowy o odbycie tego rodzaju szkolenia drogą telefoniczną. 


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna