mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Środa 26 listopada 2014 14:07

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym "Profilaktyka, wczesna diagnostyka i leczenie raka błony śluzowej trzonu macicy".

Program: 
1. Charakterystyka morfologiczna raka endometrium,
2. Nowoczesne metody wczesnej diagnostyki,
3. Zasady leczenia chirurgiczno- onkologicznego,
4. Podstawy profilaktyki.

Kurs odbędzie się w dniu 02 grudnia 2014 r. w godz. 17 00 -20 15 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy al. Niepodległości 37 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak.

Uczestnikom przysługuje 3 punkty edukacyjne.

Koszt udziału to 50 zł. Wystawiamy fakturę VAT.

Zapisy:
61 852 58 60 w.220 lub 601 799 706 lub ksztalcenie@wil.org.pl

Środa 26 listopada 2014 09:03

Szanowni Państwo,

         W imieniu komitetu organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod patronatem honorowym Prezesów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych  pt. ”Odpowiedzialność zawodowa zawodów zaufania publicznego: radców prawnych i lekarzy", która odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w godz. 10-16 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( ul. Umultowska 89a, Poznań). Patronat medialny Polskie Radio "Radio Merkury" w Poznaniu, TVP Poznań.

Jednym z podstawowych i niezbywalnych praw i obowiązków samorządów zawodowych jest ustanawianie zasad etyki, dbanie o ich przestrzeganie, a także sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, m. in. poprzez odpowiedzialność zawodową (dyscyplinarną). W ostatnim okresie toczyła się publiczna dyskusja dotycząca kodeksów etyki, jak również zasad odpowiedzialności zawodowej, zwłaszcza lekarzy i lekarzy dentystów, w trakcie której padło wiele niezasłużonych - jak się wydaje - uwag krytycznych. Stąd m. in. pomysł na zorganizowanie konferencji naukowej na ten temat. Co istotne inicjatywa zorganizowania takiej debaty wyszła od samorządu zawodowego radców prawnych, lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzącego badania naukowe m. in. w tym obszarze. Wymiana doświadczeń w tym zakresie reprezentantów świata prawniczego, medycznego a także etyków, politologów wydaje się być niezwykle obiecująca i inspirująca.

            W programie konferencji przewidziano jeden panel wspólny dla przedstawicieli samorządu zawodowego radców prawnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów ( godz. 10.00-12.30), poświęcony istocie funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, tworzonych dla nich samorządów zawodowych, deontologii zawodowej, a następnie dwa oddzielne panele dla poszczególnych grup zawodowych ( 13.00-13.30).

            Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawicie doktryny i praktyki prawniczej (m. in. Sędzia Sądu Najwyższego i Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych SWPS w Warszawie prof. zw. dr hab.  Jacek Sobczak oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Joanna Haberko), a także przedstawiciele „samorządowego wymiaru sprawiedliwości” (m. in. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzegorz Wrona, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego dr Wojciech Łącki, Prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, Przewodniczący OSL WIL prof. Jerzy Sowiński, Główny Rzecznik Dyscyplinarny - mec. Tomasz Scheffler, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP - mec. Jarosław Sobutka).

            Z tytułu udziału w konferencji, zostaną przyznane punkty edukacyjne. Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.wil.org.pl. Adres mailowy konferencji konferencja_zawody@wil.org.pl. Szczegółowy program dostępny będzie wkrótce.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Z wyrazami najwyższego szacunku,

w imieniu komitetu organizacyjnego

 

dr Monika Urbaniak

OIRP Poznań, UM w Poznaniu,

 

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

WNPiD UAM, Okręgowy Sąd Lekarski WIL

 

PLAKAT

 

 

Poniedziałek 24 listopada 2014 18:02
Poniedziałek 24 listopada 2014 12:21

Wielkopolska Izba Lekarska oraz firma Pozytron zapraszają do udziału w szkoleniu "Ochrona radiologiczna pacjenta", które odbędzie się w dniu 24
stycznia 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
w Poznaniu przy al. Niepodległości 37.

Szczegółowe informacje i zapisy (tutaj)

Poniedziałek 24 listopada 2014 12:19

Informujemy o wolnych miejscach na kurs:

„Jak skutecznie leczyć ból?”, Szkolenie odbędzie się w dniu 04 grudnia  2014 r. w godz. 18 00 – 20 00 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy al. Niepodległości 37.

1.      Bóle u pacjentów z chorobą nowotworową i innymi chorobami przewlekłymi,

2.       Cztery zasady prawidłowego postępowania: rozpoznanie bólu, wdrożenie leczenia, monitorowanie, modyfikacja w zależności od efektu przeciwbólowego, tolerancji leczenia oraz zmian w stanie ogólnym chorego.

3.      Zasady farmakoterapii bólu w chorobach przewlekłych. Leki i preparaty stosowane w leczeniu bólu. Najczęstsze powikłania terapii przeciwbólowej

4.      Pozafarmakologiczne metody leczenia bólu.

5.      Zamiana (‘rotacja’) opioidów- zasady przeliczania dawek leków opioidowych.

6.      Sposoby podskórnego podawania leków przeciwbólowych u chorych z zaburzeniami połykania i nieprzytomnych

7.      Leczenie bólu u pacjentów starszych (>75 roku życia) i z niewydolnością nerek.


Lekarzom przysługują 2 punkty edukacyjne.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapisy:

Tel. 61 852 58 60 w.120 lub 122; 601 799 706 ; ksztalcenie@wil.org.pl


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna