mt_ignore

Informujemy, że w okresie 30 czerwca 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r. biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu będzie czynne w godz. 8 00 - 16 00.

Informacja o pracy delegatur" (tutaj)

Wtorek 22 lipca 2014 15:30

Wszystkich lekarzy w wieku do 35 roku życia i w trakcie stażu lub specjalizacji zapraszamy na szkolenia p.t „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.”

Szkolenia mają charakter warsztatów, odbywają się w małych grupach i dotyczą umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz innych kompetencji stanowiących niezbędny element profesjonalizmu lekarskiego, a także aspektów prawnych.

Szkolenie zaplanowane jest w terminie 28.07.2014 - 02.08.2014 i odbywać się będzie w Hotelu 500 w Zegrzu Południowym tuż nad samym Zalewem Zegrzyńskim. 
Jest to największy i najatrakcyjniejszy akwen w okolicy Warszawy. Na terenie Hotelu znajduje się bezpłatny dostęp do WI-FI.

Dla uczestników zapewniamy noclegi, wyżywienie i bezpłatny parking na terenie Ośrodka.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji na stronie:

www.mlodylekarz.org

Informacji udziela też Biuro Projektu:

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110,00-764 Warszawa
tel. 22/558 80 47, fax. 22/559 13 13

e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org

Zakres szkoleń obejmuje 4 dni z komunikacji i współpracy z pacjentem oraz 2 dni w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

W zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem zaplanowano: efektywną komunikację z pacjentem, sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sposoby radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, sposoby radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

W zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia omawiane są: formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza i lekarza dentysty, zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, zasady wystawiania recept na leki refundowane, organizacja pracy i zarządzania zespołem, marketing usług lekarskich, zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Każdy uczestnik posiada możliwość dodatkowych bezpłatnych konsultacji z ekspertami. Ich nazwiska oraz adresy e-mailowe znajdują się na stronie: 

http://www.mlodylekarz.org/workflow/site.php?mode=art_view&id=52-bezplatne-konsultacje-z-ekspertem

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia nr POKL.02.03.03-00-007/12-00.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(oprac. K.S.)

Wtorek 22 lipca 2014 15:28

PISMO - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

PISMO - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Psychologii Klinicznej

Piątek 11 lipca 2014 13:34

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów w związku z trwającymi w sejmie pracami nad tzw. pakietem kolejkowym opracowanym przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza:

"Koleżanki, Koledzy

Chciałbym poinformować, że w Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem kolejkowym opracowanym przez Ministra Zdrowia pana Bartosza Arłukowicza.
Projekty ustaw składających się na pakiet kolejkowy zostały przesłane samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania. Dzięki uważnej lekturze tych przepisów przez wielu naszych kolegów Naczelna Rada Lekarska zgłosiła ponad 30 uwag do projektowanych przepisów. Serdecznie dziękuję za aktywny udział w opiniowaniu ważnych dla służby zdrowia ustaw.

Czytaj więcej...

Środa 9 lipca 2014 15:34
Poniedziałek 7 lipca 2014 15:09

W roku 2014 zaszły zmiany w systemie rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce. Mają one na celu ułatwienie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych do rejestrów oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów. Zmiany polegają na:

W przypadku jakichkolwiek pytań nt. zmian oraz zasad rejestracji nowotworów złośliwych, proszę o kontakt z Wielkopolskim Biurem Rejestracji Nowotworów (WBRN) pod numerem telefonu 61-8850-637, bądź mailowo na adres: maciej.trojanowski@wco.pl.

WBRN zaprasza również wszystkie osoby przygotowujące prace z zakresu szeroko pojętej onkologii do współpracy i korzystania z danych epidemiologicznych gromadzonych przez Biuro.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna