mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Czwartek 18 grudnia 2014 14:12

Informujemy, że biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu w okresie świątecznym pracuje wg następującego harmonogramu:

  • 19.12.2014 - 05.01.2015 r. w godzinach 8 00 - 16 00 z wyłączeniem:
  • dnia 24.12.2014 r. - biuro będzie nieczynne,
  • dnia 31.12.2014 r. - biuro czynne w godz. 8 00 - 14 00.

Informacja o pracy delegatur (tutaj)

Poniedziałek 15 grudnia 2014 13:27
Poniedziałek 15 grudnia 2014 08:44

W związku ze zintensyfikowanym działaniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, polegającym na nakładaniu na świadczeniodawców kar umownych z tytułu uchybienia obowiązkowi w zakresie sprawozdawania informacji o liczbie pacjentów oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia, łącznej liczbie osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach, Wielkopolska Izba Lekarska przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

W kierowanych do świadczeniodawców pismach stanowiących wezwanie do zapłaty, jako jedną z podstaw prawnych WOW NFZ powołuje § 29 ust. 2 i 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484). Powyższe przepisy stanowią kolejno, iż:

 

2. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w umowie oraz rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości.

 

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu określa każdorazowo, w wezwaniu do zapłaty, wysokość kary umownej oraz termin zapłaty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wezwania. W przypadku gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty przypadnie wcześniej niż termin dokonania kolejnej płatności przez Fundusz, świadczeniodawca jest zobowiązany do dokonania zlecenia przelewu w dniu dokonania płatności przez Fundusz.

Czytaj więcej...

Środa 10 grudnia 2014 15:22

 

APEL NR 2/2014/VII

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany Uchwały w sprawie składki członkowskiej od 1 stycznia 2015r.

 

ZOBACZ APEL

Środa 10 grudnia 2014 12:51


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna