mt_ignore

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

Piątek 21 listopada 2014 09:57

Uprzejmie proszę o wytypowanie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy kandydatur do otrzymania Statuetki Mentora.

 

Statuetkę tę przyznajemy osobom zasłużonym w procesie kształcenia Młodych Lekarzy. W styczniu Komisja ds. Młodych Lekarzy wybierze dwie osoby spośród kandydatur i zgłosi wniosek do Kapituły Odznaczeń Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 

Odznaczenia zostaną wręczone na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w kwietniu 2015 roku.

 

Pozdrawiam,

dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy WIL

 

Formularz zgłoszeniowy (tutaj)

Czwartek 20 listopada 2014 09:13
Wtorek 18 listopada 2014 15:37

Oddział Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Fundacja "Dziecko w Centrum" zapraszają na konferencję "Przemilczany temat. Problem przemocy wobec dzieci w ujęciu medycznym".


To interdyscyplinarne spotkanie skierowane jest do studentów medycyny i lekarzy, a jej celem jest poruszenie tematyki przemocy wobec dzieci w kontekście szybkiego rozpoznawania oraz odpowiedniego reagowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.


W Konferencji wezmą udział znamienici eksperci w zakresie rozpoznawania, zwalczania oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci, m.in. chirurg dziecięcy, ginekolog dziecięcy, kurator, policjant, prawnik, medyk sądowy i inni.


Konferencja odbędzie się 20 listopada w godzinach 16.00 - 20.00 w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul.Rokietnicka 8)


Więcej informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/380267865473564/


Wstęp wolny.


Serdecznie zapraszamy!

 

Wtorek 18 listopada 2014 09:29

Apel nr 1/2014/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 15 listopada 2014 r.

do Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej

APEL

 

Stanowisko nr 4/2014/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 15 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z dniem 1 stycznia 2015r.

STANOWISKO

Poniedziałek 17 listopada 2014 11:03


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna