mt_ignore

Pismo Skarbnika w sprawie składek od 01 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że Naczelna Rada Lekarska ostatecznie uchwaliła wysokość składki na poziomie 60 zł/mies. od 01.01.2015 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę dyspozycji bankowych aby uniknąć tworzenia się zaległości.

Jerzy Skrobisz

Skarbnik WIL

Szczegółowe informacje o zasadach naliczania składek i jej wysokości  (tutaj)

 

 

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

 

Piątek 17 kwietnia 2015 12:33

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z

XXXVII Okręgowym Zjazdem Lekarskim

http://wil.org.pl/s-XXXVII_Okregowy_Zjazd_Lekarski-317.html

Czwartek 16 kwietnia 2015 11:35

Jednocześnie informujemy, że Rada Okręgowa przyjęła regulamin udzielania porad prawnych (tutaj)

Szczegółowe informacje na temat dyżurów: http://wil.org.pl/s-Pomoc_prawna_w_zwiazku_z_wykonywaniem_zawodu-158.html
 

Środa 15 kwietnia 2015 16:19

 

Pismo w sprawie przekazania informacji o zmianach w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu wyjaśnia co następuje.

 

PISMO

Środa 15 kwietnia 2015 16:14

 

Uprzejmie zapraszamy lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zainteresowanych egzotycznymi podróżami, pomocą humanitarną, problemami zdrowotnymi, klimatycznymi, sanitarnymi i środowiskowymi krajów rozwijających się do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PT. „Medycyna podróży i choroby tropikalne”

PROGRAM KONFERENCJI

Środa 15 kwietnia 2015 16:12

 

Więcej informacji na stronie: http://www.neurochirurgia.amp.edu.pl/


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna