mt_ignore

Informujemy, że w okresie 30 czerwca 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r. biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu będzie czynne w godz. 8 00 - 16 00.

Informacja o pracy delegatur" (tutaj)

Piątek 11 lipca 2014 13:34

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów w związku z trwającymi w sejmie pracami nad tzw. pakietem kolejkowym opracowanym przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza:

"Koleżanki, Koledzy

Chciałbym poinformować, że w Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem kolejkowym opracowanym przez Ministra Zdrowia pana Bartosza Arłukowicza.
Projekty ustaw składających się na pakiet kolejkowy zostały przesłane samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania. Dzięki uważnej lekturze tych przepisów przez wielu naszych kolegów Naczelna Rada Lekarska zgłosiła ponad 30 uwag do projektowanych przepisów. Serdecznie dziękuję za aktywny udział w opiniowaniu ważnych dla służby zdrowia ustaw.

Czytaj więcej...

Środa 9 lipca 2014 15:34
Poniedziałek 7 lipca 2014 15:09

W roku 2014 zaszły zmiany w systemie rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce. Mają one na celu ułatwienie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych do rejestrów oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów. Zmiany polegają na:

W przypadku jakichkolwiek pytań nt. zmian oraz zasad rejestracji nowotworów złośliwych, proszę o kontakt z Wielkopolskim Biurem Rejestracji Nowotworów (WBRN) pod numerem telefonu 61-8850-637, bądź mailowo na adres: maciej.trojanowski@wco.pl.

WBRN zaprasza również wszystkie osoby przygotowujące prace z zakresu szeroko pojętej onkologii do współpracy i korzystania z danych epidemiologicznych gromadzonych przez Biuro.

Poniedziałek 7 lipca 2014 15:01
Wtorek 1 lipca 2014 15:31

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza wraz z pismem Pani prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich ws. zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche.

PISMO PREZESA NRL

PISMO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna