mt_ignore

Pismo Skarbnika w sprawie składek od 01 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że Naczelna Rada Lekarska ostatecznie uchwaliła wysokość składki na poziomie 60 zł/mies. od 01.01.2015 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę dyspozycji bankowych aby uniknąć tworzenia się zaległości.

Jerzy Skrobisz

Skarbnik WIL

Szczegółowe informacje o zasadach naliczania składek i jej wysokości  (tutaj)

 

 

INFORMACJA - obowiązek dostarczania kserokopii umowy ubezpieczenia do WIL

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że właściciele praktyk lekarskich i dentystycznych mają ustawowy obowiązek dostarczania do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako organu prowadzącego rejestr,  kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Szczegółowe informacje w tej tematyce udzielane są w dziale praktyk lekarskich w Poznaniu:

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00,
  • tel. 61 852 58 60 w. 200 lub 783 993 997
  • poczta elektroniczna praktyki@wil.org.pl

oraz w delegaturach.

Powyższy obowiązek wynika z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 217 t.j.)

 

Środa 4 marca 2015 10:56

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza na kurs medyczny, 

„Minima onkologiczne w zakresie audiologii i foniatrii”

który odbędzie się w środę  11 marca  2015 r. w godz. 17 00 – 20 00

w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przy al. Niepodległości 37

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. n med. Andrzej Obrębowski

Program:

  1. Ocena onkologiczna chrypki,
  2. Niepokojące objawy rynologiczne,
  3. Niedosłuch jednostronny,
  4. Dysfagia ustno-gardłowa,
  5. Zaburzenia obwodowego narządu mowy.


Lekarzom przysługują 3 punkty edukacyjne

Opłata za udział w kursie: 50 zł (zwrot po uczestnictwie w kursie)

Zapisy:

tel. 61 852 58 60 wewn.220

kom: 601 799 706

e-mail: odz@wil.org.pl

Wtorek 3 marca 2015 15:33

XII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IZB LEKARSKICH w Żeglarstwie w klasie OMEGA
Morzyczyn, jezioro Miedwie,
19-21.06.2015r. 

Z A P R O S Z E N I E

 

Niezmiernie na miło zaprosić na XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie w klasie OMEGA, które odbędą się w urokliwej letniskowej wsi Morzyczyn nad Jeziorem Miedwie w gminie Kobylanka, 24 km od Szczecina.
Regaty rozgrywane będą na łodziach typu OMEGA na niezmienionych zasadach, w systemie przesiadkowym.
Jak zwykle podczas wieczornego biesiadowania szykujemy wiele niespodzianek... zapewniamy miłą atmosferę i dobrą zabawę...

Zgłoszenia odbywają się na podstawie elektronicznych formularzy dostępnych na stronie:  www.oil.szczecin.pl/artykul/sport-kultura-i-rekreacja/xii-ogolnopolskie-mistrzostwa-izb-lekarskich-w-zeglarstwie-klasa  przesłanych w terminie do 22 maja 2015r.
 


 

SZCZEGÓŁY:
1. TERMIN

19 – 22 czerwiec 2015r.

2. MIEJSCE REGAT

jezioro Miedwie, Morzyczyn

3. NOCLEG

"Motel Polonus" Hanna Kuzycz-Berezowska, Morzyczyn  www.motelpolonus.com/index1.php?s=act

4. WPISOWE

1350 zł od załogi. W ramach wpisowego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 3 osób.

4. DANE ORGANIZATORA

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

71-332 Szczecin

tel. 91 48 74 936 wew. 116

e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl

 
Osoby do kontaktu:

Halina Teodorczyk

tel. 604 41 68 64, adres e-mail: halte@wp.pl

Halina Ey-Chmielewska

tel. 601 576 160 adres e-mail: eychmielewska@wp.pl

Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie

tel. 91 48 74 936 wew. 116, adres e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl

 

Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem „REGATY - OIL”

 

INFORMACJE

Poniedziałek 2 marca 2015 13:55
Czwartek 26 lutego 2015 14:02
Wtorek 24 lutego 2015 14:10


   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Następna